Ostrogóra /Ostrobrzeg - Historia Wysoczyzny Elbląskiej

Przejdź do treści
historii Ostrogóry (Scharffenberg) mało dziś wiadomo. Po raz pierwszy osada z 8 włókami (lub może obszar ziemi pokryty w większości lasem?) jest wymieniona 13 listopada 1432 roku w akcie nadania Kadyn (z Pagórkami, Łęczem i młynem w Zajączkowie) przez wielkiego mistrza (w latach 1422-1441)  Pawła von Russdorfa rycerzowi Hansowi von Baisen, czyli Janowi Bażyńskiemu. Dobra te, będące w zastawie za pożyczkę dla Zakonu,  posiadł Bażyński na własność, z prawem dziedziczenia zarówno przez synów, jak  i córki.


Fragment mapy z Scharfenberg na terenie majątku kadyńskiego oraz starostwo tolkmickie. Karte von Ermeland oder zweites Blat von Westpreussen, Endersch, Johann Friedrich (1705-1769). Oprac. ; F. A. Schraembl,  Wien 1789.

Przez wieki folwark Scharfenberg należał do właścicieli majątku kadyńskiego, administracyjnie do obszaru dworskiego (Gutsbezirk) Cadinen. Wśród licznych i wybitnych właścicieli, należących do bogatych patrycjuszowskich i magnackich rodów (Bażyńskich, Działyńskich, J.T. von Schliebena, W. Dąbskiego, W.F.K. von Schwerina, Birknerów), był sam cesarz Wilhelm II.
 
Dzieci z Ostrogóry uczęszczały do szkoły w Kadynach. W roku 1870 powstał projekt by wybudować tutaj wspólną szkołę dla dzieci z Kadyn i Pagórek, ale nie został on nigdy wprowadzony w życie. W 1905 r. w Ostrogórze zamieszkiwało 7 osób.
 
Folwark Scharfenberg w 1939 r. uzyskał w nazwie drugie „f”. Polska nazwa Ostrogóra ustanowiona w 1950 roku jest tłumaczeniem niemieckiego "Scharfen berg", czyli "Ostra góra". Osadę nader często nazywa się też potocznie Ostrobrzegiem.Po II wojnie światowej folwark był częścią zorganizowanego w Kadynach Państwowego Gospodarstwa Rolnego a później Państwowej Stadniny Koni.Ostrogóra w 2015 r. fot. http://www.colsenagri.pl/o-firmie

W 1993 r. Ostrogórę wykupił norweski inwestor i powstała tutaj firma C.Olsen Farms Sp. z o.o. zajmująca się hodowlą zwierząt. Nowy właściciel odnowił historyczne budynki oraz zagospodarował przyległy teren. Między innymi drogi i ścieżki zostały wysypane białym grysem, postawiono estetyczne drewniane płoty, pastwiska zostały pięknie wystrzyżone. Do końca 2015 r. funkcjonowała tutaj Spółka C. Olsen Agri sp. z o.o. zajmująca się hodowlą koni arabskich. Do 2018 r. Ostrogóra była siedzibą "C.Olsen Invest" Sp. z o.o., która prowadziła działalność w branży nieruchomości.Ostrogóra w 2015 r. fot. http://www.colsenagri.pl/o-firmie


Źródło:

D. Barton, Przewodnik krajoznawczy "z myszką" po Wysoczyźnie Elbląskiej, Elbląg 1997, s.109.
MP z 29 grudnia 1950 Nr  A-134, poz. 1720.

   

http://www.colsenagri.pl/o-firmie [dostęp: 04.08.2020]
https://rcin.org.pl/dlibra [dostęp: 04.08.2020]


Wróć do spisu treści